تبلیغات
اینجا... دماوند

اینجا... دماوند
قالب وبلاگ

به یقین در هرگوشه وکنار این مرز وبوم ودر هر نقطه ای از ایران اسلامی چهره های شاخص و تمام عیاری وجود دارند ویا داشته اند که هریک به نوعی به منزله اعتبار و افتخار برای شهر ودیار خود تلقی می شوند دکتر حسابی از تفرش نیما یوشج از یوش فردوسی از طوس امام خمینی از خمین وهزاران نمونه از این دست بدیهی ست کهن دیار دماوند نیز از این قید مستثنی نبوده است وبه خود کم ندیده است حضور مردان وزنانی ارزنده وفرهیخته را که نامشان از اصالت دماوند برخاسته وبرمیخیزد ازاین حضور هرچند تا سالهایی دور نه معنایی برمی خواسته جز افتخار ونه انتظاری بوده است جز به یادی وسخنی در ذهنها ویادها اما اینک اوضاع قدری با گذشته تفاوت نموده است تا حدی که امروزه یکی از علتهایی که در توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی منطقه ای لحاظ می شود را وجود افرادی از آن سرزمین می دانند که هم از اعتباری خاص در بین مردم برخوردار باشند وهم از سطوح قابل توجهی از آگاهی ودانش در این صورت از این افراد در نظام برنامه ریزی به عنوان تسهیل گر دست یابی به توسعه یافتگی یاد می شود در همین رابطه آنچه در این نوشتار مقصود نظر نویسنده است تلنگریست به اصحاب فضل وکمال در دماوند آنانی که به قدر نیاز از جایگاهی قابل عنایت در بین مردمان این شهر برخوردارند به همین مناسبت این منظور را با طرح چند سوال پیش خواهم برد؛

آقایان محترم، آیا شما اصالتا به این شهر تعلق دارید ؟

آیا از اوضاع فعلی این شهر رضایتمندید ؟

آیا اطلاعات جنابتان از نقاط ضعف وقوت این شهرستان به حد نیاز است؟

آیا جایگاه شهر خود را دربین سایر شهرهای نزدیک به پایتخت مناسب میدانید ؟

آیا  وقت آن نرسیده است که شهر شما گامی در مسیر پیشرفت بگذارد واز چهار محله کوچه به  فضای بیرون گام نهد؟

آیا پس از چندین سال کسب اعتبار وشهرت زمان آن نرسیده است که قدری خود را برای شهرتان خرج کنید ؟

قطعا انتظار نمی بایست داشت که جوابی برای این سوالات وجود داشته باشد چرا که آزموده را آزمودن خطاست این آقایان یا به راستی از ظرفیتهایی که این مردم از آنان سراغ دارند بی خبرند ویا در تمام مدت تنها داعیه دار بسیاری از این ظرفیتها بوده اند در این صورت چنانچه فرض اول درست باشد باید گفت که بی اطلاعی از آنچه می توانید در حق هم نوعانتان وهم شهریانتان انجام دهید ونمی دهید چیزی از گناه شما نمیکاهد که هیچ بلکه عذری بدتر از گناه است ودر صورت درست بودن فرض دوم چه بسا گناهی نابخشودنی تر مرتکب شده اید که خلقی را در خیال آنچه نبوده اید انداخته اید این روزها هرچه پیشتر میرود این شهر ومردمانش نیازی افزونتر میابند به دستی که از آستین برون آید وکاری بکند اما گویا حضرات کماکان چندان ضرورتی نمی بینند که بخواهند از اعتبار انباشته شده خود برای سامان دادن به اوضاع شهر وهمشهریان خود هزینه ای بنمایند در این صورت لازم می آید تا از نگاهی دیگر نهیبی شجاعانه به این عزیزان بزنیم وآن اینکه   از آنجا که این رفتار به غایت غیر مسئولانه وپا پس کشیدنهای عمدی تمامی آحاد این شهر را متضرر خواهد نمود هیچ عنوانی دیگری نمی توان بر آن نهاد جز عملی غیر اخلاقی آری عمل شما در قبال این مردم وانتظاراتشان از شما غیر اخلاقی ست سخنرانی های با مناسبت وبی مناسبت شما از آنجا که تنها یادآوری عالمی بی عمل است غیر اخلاقی ست جو دادنهای مقطعی ودر عین حال فراموشی های زود رستان در مجامع مردمی غیر اخلاقی ست. شهامت در ثبت نام نمودن، توانایی تایید صلاحیت گرفتن ، قابلیت رای بالا آوردن و داعیه معیارهای نمایندگی را داشتن اما در وقت ضرورت به این مردم پشت کردن غیر اخلاقی ست. سخن کوتاه ما آنچه شرط بلاغ بود با شما گفتیم شمایید که می دانید پند گیرید یا ملال آنچه مسلم است اینکه این مردم هرچه باشند نگاهشان به آستان لطف شماست از الطاف شما ندیدن هم مساویست با بی تفاوت بودن عدم نقادی و در نهایت بی مسئولیتیشان واین خود دیگر جای گله نمی گذارد...


[ پنجشنبه 22 دی 1390 ] [ 12:55 ق.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

در برنامه ریزی وجغرافیای شهری پس از عصر جدید مفاهیم نو وتازه ای خلق شد که توانست توجه بسیاری از صاحبنظران در این حوزه را به خود جلب کند یکی از این مفاهیم مفهوم سیما ومنظر شهری در مادر شهرها ویا متروپلیتنهاست بدیهی ست که توجه ویژه به این مفهوم در راستای زندگی شهری که پس از انقلاب صنعتی رونق چشم گیر یافته بود توانست در طی یک دهه ویا کمتر رخسار جوامع شهری را در بسیاری از کشور های اروپایی وامریکایی دگرکون سازد در همین راستا برنامه ریزیها وسیاست گذرایهای مدیران شهری در ایجاد فضایی به غایت مطلوب با بهره گیری از عناصر ساختار شهرنشینی توانست تاحد قابل توجهی بودجه های کلان را به پای اجرای پروژه های عظیم زیباسازی شهرهای بزرگ دنیای غرب سرازیر نماید در نتیجه  زیباترین ولوکس ترین آثار تمدن و فناوریهای بشر در پهنه شهرهایی چون لندن پاریس نیویورک و حتی توکیو وسایر پایتختهای آسیایی شروع به خودنمایی کرد حال اینکه در همان زمان در ایران وکشورهایی نظیر آن پرداختن به اینگونه مباحث حتی در پایین ترین سطح امور هم مورد توجه قرار نمیگرفت به هر روی با گذشت چند دهه از آن زمان وپشتازی کشورهای پیشرفته دراین زمینه هر چند بسیاری از شهرها در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز تا حد زیادی به استانداردهای مباحث مدیریت شهری به خصوص در مقوله زیباسازی وتوجه به ایده آلهای علم سیما منظر شهری دست یافته اند اما در برخورد با برخی شهرها که حتی در فاصله ای کوتاه با شهرهای مهم وحتی پایتخت قرار گرفته اند  هم کماکان دیده میشود که این عرصه مهم نادیده انگاشته شده ومغفول مانده است در همین خصوص نگاه موردی در این نوشتار متوجه شهری با اهمیت دماوند در نزدیکی تهران بزرگ است. شهر دماوند که به لحاظ امتیازات خاص خود در برنامه های توسعه شهری بویژه در طرح های جامع از مکانهای شاخص توسعه گردشگری محسوب می شود امروز در پایین ترین سطح از جهت رعایت استانداردهای زیباسازی شهری قرار دارد تا حدی که در مورد بسیاری از عناصر شهری مانند پیاده روها، فضای سبز، ساختمانهای مسکونی وتجاری و مواردی از این دست بعضا گمان می رود حتی تعاریف ابتدایی هم از حداقلهای لازم برای زیبا سازی این عناصر وساختارهاصورت نپذیرفته است تا جایی که گاهی حتی در شریانها ومعابر اصلی هم دیده می شود که از پیاده رو یا جایی که برای عبور ومرور عابران پیاده در نظر گرفته می شود هیچ خبری نیست نمونه کامل این مسئله را می توان در مورد خیابان مهمی که مرکز شهر را به دانشگاه پیام نور دماوند متصل می نماید دید که با وجود تعداد قابل توجه دانشجویان ونیز افراد ساکن در این محل که در بیشتر اوقات این مسافت را پیاده روی می کنند هیچ توجهی از سوی مسئولان شهری به خود جلب نمی کند همین مسئله حتی درمورد مسیر اصلی وکلیدی شهر که به محدوده بازار معروف است هم قابل مشاهده است مسیری که علاوه بر اشغال پیاده روها به وسیله درختان تنومند در بیشتر اوقات به وسیله برخی کسبه هم مسدود می شود به عبارت بهتر گویی در چنین شهری هیچ حقی برای شهروندانی  که به سبب هوای مطبوع منطقه ویا کوتاه بودن مسافتها قصد پیاده رویی می نمایند در نظر گرفته نمی شود هرچند شاید می توان گفت به علت سطوح ناهموار وبعضا گل آلود معابر بویژه در فصول سرد سال در غالب اوقات شهروندان این شهر عطای پیاده روی و گردش در خیابانهای شهر را به لقایش می بخشند که این خود در سالهای اخیر به خصوص در ایام شلوغ سال معضلی دیگر برای شهروندان می تراشد که خوب البته به نظر می رسد این قبیل مشکلات واندیشیدن راهکاری احتمالی برای حل آنها ابدا در حیطه وظایف مسئولان شهرستان قرار نمیگیرد...  درمجوع می توان گفت دماوند هرآنچه از زیبای دارد از مواهب الهی ومحیط طبیعی دارد هرچند که در این رابطه نیز باید امیدوار بود نزدیکی به پایتخت حال که فرصتی برای این شهر ایجاد ننموده است بلکه بیش از این فرصتها را تبدیل به تهدید نکند...


برچسب ها: سیما ومنظر شهری، دماوند، دانشگاه پیام نور واحد دماوند،
[ یکشنبه 18 دی 1390 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

نامه ی اول ! نامه به یک دماوند

سلام به روی ماهت دماوند جانم؟ حالت چطور است؟ سرما که نخوردی؟ دماوند جان، حالا که برایت می نویسم حال خودم بد نیست اما حال تورا نیمدانم؟ با کوچه، خیابانهای صاف وصوفت چه میکنی؟ هرچند بعضی ها انقدر مغرضند که مدام تورا به چاله چوله داشتن متهم می کنند انگار نمی فهمند که این چاله ها نوعی دست اندازهای کارشناسی شده اند که به خودی خود نوعی جاذبه گردشگری محسوب می شوند اما تواصلا غصه نخور دماوند عزیزم همین روزها دست این ادمهای یاوه گو رو می شود آخر نزدیک انتخابات مجلس است وبالاخره شاید این نمایندگان عزیزی که تا امروز انقدر به تو خدمت کرده اند بتوانند از حقوقت دفاع کنند. خب دماوند مهربان با سرسره های زمستانی ات چه میکنی؟ نه اشتباه نکن منظورم پیست اسکی رویم به دیوار بین المللی ات نیست آنکه در تعطیلات می گذراند برای خودش، منظورم همان سرازیری مخابرات است که دوستان شهرداری زحمت کشیده اند تعمدا برای جاذبه بیشتر وایجاد تنوع برای شهروندان کمتر از برف ویخ پاکش کرده اند تا بلکم به درد رئیس آموزش وپرورش هم بخورد وکیفی کند با این سرسره بازی... راستی دماوندجان پریروزها که چشم بد دور آن مبلغ نا قابل هزار وپانصد تومن را در بزرگراه پردیس "فدای سرت" پرداخت کردم با خودم فکر کردم این بیچاره مسئولان محترم شهرستان از دلسوزیشان است که این جاده های شهر مان را همینجور دست نخورده باقی گذاشته اند بندگان خدا میدانند که مثلا همین جاده کمربندی را فرض کن اگر ساخته شود بایستی یک عوارضی صد وپنجاه هزار تومنی برایش بزنند این است که فکر جیب اهالی را کرده اند... اصلا یادم رفت بگویم ای دماوند ای سربه فلک کشیده ای خار در چشم دشمنان ای دق سر سینه بعضی مسئولان این نامه را برایت نوشتم که بگویم این عکسی می بینی این بالاست عکس تو نیست عکس توهم توست زیاد هم بهش فکر نکن افسرگی میگیری... 


[ پنجشنبه 15 دی 1390 ] [ 10:56 ق.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

                              

 امروزه مبحث مهم گردشگری ورزشی تا اندازه ای در محافل آکادمیک مطرح شده است که از آن به عنوان گرایش ورشته ای خاص در مجموعه علوم توریسم نام برده می شود وبه طورا ختصاصی ابعاد مختلف آن توسط صاحبنظران مورد نظر قرار میگیرد ، ازجمله مهمترین نکات مورد بحث دراین رشته هم در عرصه علمی وهم در عرصه برنامه ریزی مکانهایی هستند که پتانسیلها وتوانهای بلفعل یا بلقوه ای برای رشد وگسترش رشته های مختلف ورزشی درخود دارا بوده واز سوی دیگراز تمامی ویژگی های لازم برای جذب افراد علاقه مند برخوردارند. شهرستان دماوند به دلیل دارا بودن امتیازاتی چون هم جواری با شهر پایتخت ، آب و هوای مساعد وفرح بخش در تمام فصول سال ، دسترسی های مناسب به هر نقطه از نقاط مجاور ونیز در اختیار داشتن اساتید ومربیان چیره دست در رشته های مختلف ورزشی از کم تر شهرستانهایی ست که می تواند به عنوان منطقه ای ویژه در برنامه ریزی های خرد وکلان توسعه گردشگری ورزشی مد نظر قرار گیرد یکی از شاخص ترین رشته های ورزشی که هم اکنون نیز در این شهرستان مورد استقبال علاقه مندان به خود قرار می گیرد مجموعه ورزشهای هوایی وبه طور خاص ورزش پرواز با پاراگلایدر است که این شهرستان به دلیل موقیعت منحصر به فرد جغرافیایی دارای پتانسیلهای ارزشمندی برای گسترش این ورزش مفرح است که در همین رابطه  جای تاسف است که علی رغم تلاشهای برخی از متخصصین این  ورزش پر هیجان ونیز علاقه مندان به آن تا کنون هیچ اقدام مناسبی برای ساماندهی وتوسعه این ورزش ونیز سایتهای مخصوص آن از سوی مسئولین زیربط صورت نپذیرفته است در توضیح این مطلب بایست خاطر نشان نمود به دلیل شرایط خاص که این ورزش از نظر موقعیت ارتفاعی وکوهستانی طلب مینماید تعداد محلها وسایتهایی که انجام این ورزش را محقق می کند بسیار محدود است با این وجود شهرستان دماوند از دوسایت پروازی مناسب که شهرت بین المللی نیز دارند برخورداراست، سایت اول که واقع در جاده هرازودر ارتفاعات روستای مشاء قرار دارد هم اکنون چند سالیست به دلیلی پاره ای از مشکلات به تعطیلی کشیده شده است وسایت پروازی دوم هم واقع در شمال شرق دماوند ودر مجاورت روستای چنار شرق می باشد واز بسیاری امتیازات مانند سهولت در دسترسی ، محل استارت مناسب ، وسعت محل فرود و... برخوردار است که متاسفانه همینک به دلیل عدم ساماندهی محدوده پروازی وحتی اختصاص نیافتن امکانات حداقلی واز سوی دیگر اعتراض کشاورزان منطقه با مشکلات جدی مواجه شده است و چندان بعید به نظر نمی رسد که در صورت غفلت بیش از پیش مسئولین محترم شهرستان این فرصت مغتنم ومناسب نیزکه بواسطه موقعیت طبیعی وبه صورت خدادادی در دسترس قرار دارد از بین برود.


[ شنبه 3 دی 1390 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

بیشترشان تیپ های مد روز می زنند واز وجناتشان هم پیداست که اکثرا ساکن پایتخت هستند، خیلی هاشان هم که از وضعیت اتومبیلهایشان می شود تشخیص داد از خانواده های متمول و  پردرآمدند، عموما آهنگها وترانه های موسوم به زیر زمینی گوش می دهند و مطالعه هم اگر داشته باشند غالبا از حد مجلات ورزشی وقسمت زرد فوتبالی اش یا روزنامه های سینمایی تجاوز نمیکند، بیشتر پولشان را هم که طبعا در درجه اول خرج این قبیل ظواهر مرسوم می کنند و  در مرحله بعد هم نثار فست فودهای پر زرق وبرق یا نهایتا کافه های شبه روشنفکری... و در این میان البته بسیار ملموس است که در خیلی از این مسایل ظاهری دائما در حال تقلید از یکدیگرند وسعی می کنند به نحوی گوی سبقت را از دیگری بربایند، حال اینکه یافتن خیلی چیزهای دیگر مثل بحث های داغ علمی، نشستها و محافل پربار سیاسی اجتماعی اعتقادی و نیز بحث وتبادل نظر درمورد انواع کتابها ومجلات مفید و روزآمد که معمولا انتظار داری در محیطهای این چنینی ببینی مسئله ایست که دیگر به امری محال طعنه می زند... اینجا یکی از هزاران مرکز آموزش عالی کشور است اینجا دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است دانشگاهی که اگر قرار باشد مثالی از آدمهای با فرهنگ، فرهیخته وعلمی بزنیم  طبیعتا میبایست به یکی از کسانی اشاره نماییم که عنوان دانشجو را در این مرکز یا مراکزی شبیه به این با خود یدک می کشند اما مع السف باید گفت که این دانشجویان مثال زدنی حتی در حداقلی ترین رفتار اجتماعی مثل عبور از پل عابر پیاده وآنهم به منظور حفظ جانشان هم قابل مثال آوردن به عنوان الگوهایی در فرهنگ وفرهیختگی نیستند


[ شنبه 3 دی 1390 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

 

دوسال پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آزادراهی در مسیر تهران پردیس آغاز به کارکرد که شاید در ابتدا گمان این نمی رفت که به علت فاصله نجومی با استانداردهای راه سازی ومهندسی و از آن مهمتر وقوع حوادث بسیار تلخ وناگوار چند ماه پس از انتخابات با تعطیلی مواجه شود. البته کسی هم پیدا نشد تا از حضرات علت اینهمه تعجیل در بهره برداری از این بزرگراه غیر استاندارد را جویا شود وخوشبینانه تر این که هیچ کس هم گمان نبرد که این استفاده کوتاه مدت از مسیری با اینهمه هزینه گزاف تنها یک دستاویز تبلیغاتی بوده که بعد از بازه انتخابات ارزش خود را از دست داده است. به هر صورت حدودا یک سال پس از خرداد ماه 88 کار در این پروِه از سرگرفته شد ،مردم وبخصوص ساکنان محدوده شرق استان تهران نیز به امید اتمام هرچه سریعتر این عملیات وکوتاه تر شدن مسیر دسترسی به مرکز استان واز سوی دیگر نجات یافتن از ترافیک سرسام آور جاده قدیم تمام مشکلات را صبورانه تحمل نمودند تا اینکه این پروِه با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد اما همینک کمتر از یک ماه است که  مسافران با اقدامی بسیار تعجب برانگیز ار سوی مسئولان خدمتگزار مواجه شدند وآن تعیین عوارضی به مبلغ 15000ریال معادل یک هزارو پانصد تومان برای خودروهای سواری وبرای سایر خودروها مبلغ 35000ریال معادل سه هزاروپانصد تومان در ایستگاه عوارضی پردیس است ...با این شرایط چنین تصور می شود که عدم احداث این بزرگراه بیشتر به سود مسافران وبویژه اهالی شرق استان می بود.  این مبالغ البته اگر از سوی کارشناسان اقتصادی دولت دهم اتخاذ شده باشد جای تعجب ندارد.


[ یکشنبه 27 آذر 1390 ] [ 10:08 ب.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

                         

پارک ملی لار

پارک ملی لار بزرگ ترین درۀ ایران است که در۷۰ کیلومترى شمال شرق شهر تهران در دامنه جنوب غربی قله کوه دماوند واقع شده است. این منطقه دارای آب و هواى متغیر و چشمه هاى متعددی است. وجود جاذبه های فراوان در این منطقه ( کوهنوردی، ماهی گیری، دوچرخه سواری، دشت شقایق ها، آثار تاریخی فراوان، چشم اندازهای کوه دماوند، آب و هوای دلپذیر و ... ) گردشگران زیادی را به سمت خود می کشد.


[ یکشنبه 27 آذر 1390 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]

غار رود افشان

غار رود افشان واقع در روستای رود افشان از توابع شهرستان دماوند است روستایی که به همراه مجموعه روستاهای همجوارش همچون سیدآباد وکلاک نمونه های بی نظیری از عناصر جغرافیای انسانی را فراهم آورده اند واز سویی دست خالق زیبای طبیعت هم  بی بدیلترین پدیده های جغرافیای طبیعی را در این روستاها گردآوری نموده است، از  تیپک ترن عوارض جغرافیای طبیعی این محدوده کوههای سر به فلک کشیده ای ست که همچون حصاری مجموعه روستاهای منطقه را درخود محصور نموده است و به سبب قدمتی که از آن برخوردار است در طول سالیان در معرض عوامل مهم فرسایش از جمله آب قرار گرفته و پدیده های شگفت انگیزی همچون غار رود افشان را در خود جای داده است.

این غار که به سبب نا معلوم بودن دهانه انتهایی آن دارای طول دقیق نمی باشد، در بدو ورود از دهانه بزرگی شکل گرفته است وتالار آن نیز از لحاظ وسعت دربین غار های ایران کم نظیر است. مسیر دسترسی به غار به نحویی است که در مسیر جاده دماوند به فیروزکوه روستای رود افشان با تابلو مشخص شده است پس از ورود به جاده فرعی این روستا به دوراهی آسفالته ای می رسید که مسیر سمت چپ آن با طول چهار کیلومتر شما را به روستای رود افشان می رساند از روستای رود افشان بانیم ساعت کوهنوردی به دهانه غار خواهید رسید.(به همراه داشتن تجهیزاتی مانند هد لایت یا چراغ قوه توصیه میشود)

"عکس از گروه تورهای گردشگری پارسیان


[ یکشنبه 27 آذر 1390 ] [ 08:05 ب.ظ ] [ نجوا ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب